ACADEMY OF AESTHETIC AND ANTI AGING MEDICINE

ACADEMY OF AESTHETIC AND ANTI-AGING MEDICINE

„Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine” jest pierwszym i jedynym multidyscyplinarnym periodykiem o charakterze naukowym skierowanym wyłącznie do lekarzy zajmujących się oraz chcących się zajmować w przyszłości inwazyjną i zachowawczą estetyką lekarską.

 

„Academy od Aesthetic and Anti-Aging Medicine” jest jedynym czasopismem branżowym w tej dziedzinie wydawanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej  i Anti-Aging (PTMEiAA) PTL.

 

Grupę docelową pisma stanowią członkowie Towarzystwa (w chwili obecnej ponad 1000 lekarzy), którzy będą otrzymywać periodyk w ramach członkowstwa, kandydaci do oraz słuchacze I-go, II-go i III-go roku Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej (około 70 absolwentów rocznie) oraz liczne grono współpracujących z towarzystwem specjalistów z innych dziedzin – chirurgów plastycznych, dermatologów, flebologów i endokrynologów. Pismo dystrybuowane jest również w trakcie organizowanych przez Towarzystwo kongresów, sympozjów i szkoleń.

 

„Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine” jest czasopismem o różnorodnej tematyce medycznej, wysokim i nadzorowanym przez Radę Naukową poziomie merytorycznym, a jego interdyscyplinarność (medycyna estetyczna, endokrynologia, chirurgia plastyczna, dietetyka, flebologia, fizjoterapia i rehabilitacja, medycyna sportowa i fitness, etyka, prawo medyczne etc.) pozwala na wybór tematów ciekawych, interesujących i potrzebnych.

Tworząc czasopismo zespół redakcyjny postawił sobie za zadanie stworzenie nowoczesnego periodyku, skierowanego do lekarzy medycyny estetycznej i anti-aging, dlatego „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine ”  jest pismem, w którym lekarze znajdą nie tylko artykuły z literatury światowej opatrzone komentarzem polskich specjalistów, ale też prace poglądowe i oryginalne polskich i zagranicznych autorytetów medycznych poruszające problemy, z którymi lekarze medycyny estetycznej spotykają się na codziennie w pracy zawodowej, opisane w przystępny i atrakcyjny sposób.


Adres redakcji/Headqarters
al. Ujazdowskie 22a 00-478 Warszawa, e-mail:redakcja@aaaam.pl

Redaktor Naczelna/Editor in Chief:

dr n.ekon. lek. med. Dorota Wydro, tel.: 605 828 111, e-mail: dorota_wydro@onet.eu, dorota.wydro@aaaam.pl

Redaktor Prowadzący/Managing and Production Editor:

Grzegorz Basaj, e-mail: grzegorz.basaj@aaaam.pl, reklama@aaaam.pl

Projekt skład, łamanie/Art Editor:

Anna Zamorska, e-mail: anna.zamorska@aaaam.pl, reklama@aaaam.pl

Wydawca/Publisher: Wydawnictwo AAAAM


Druk/Printing:

Miller Druk, Warszawa 

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl