ACADEMY OF AESTHETIC AND ANTI AGING MEDICINE

Kwartalnik naukowy dla lekarzy Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego - Oddział w Warszawie (PTMEIAA PTL)

Na rynku od 2007 roku

Unikalne cechy, które wyróżniają "Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine":

- jedyne czasopismo branżowe w medycynie estetycznej i anti-aging, które jest przeznaczone wyłącznie dla lekarzy,

- czasopismo zapewnia wiedzę aktualną oraz atrakcyjnie i nowocześnie podaną, czego przykładem jest dołączona płyta CD,

- czasopismo jest medium środowiska lekarzy medycyny estetycznej, przeciwstarzeniowej i prewencyjnej, dzięki któremu mogą oni pogłębić wiedzę na temat różnych problemów medycznych, psychologicznych, prawnych, etycznych lub marketingowych,

- czasopismo dostarcza aktualnej wiedzy praktycznej dotyczącej procedur, technik i preparatów używanych w dynamicznie rozwijającej się medycynie estetycznej i anti-aging,

- periodyk zawiera stałe rubryki: medycyna estetyczna, lasery i inne źródła energii, medycyna przeciwstarzeniowa, sprawozdania, nowości na rynku,

- we współpracy i porozumieniu z firmami dostarczamy rzetelnej informacji rynkowej o nowych produktach i urządzeniach niezbędnych w pracy lekarza medycyny estetycznej,

- czasopismo zawiera również informator o kongresach, sympozjach i szkoleniach z dziedziny medycyny estetycznej i anti-aging organizowanych w kraju i na świecie


Czasopismo indeksowane Index Copernicus (2,15 pkt)
Rada Programowa/Editorial Board
Przewodniczący/President -Andrzej Ignaciuk

Członkowie/Members
* prof. dr inż. Jacek Arct - Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Politechniki Warszawskiej
* prof. dr hab n. med. Włodzimierz Baranowski - Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowy Instytut Medyczny MON w Warszawie
* prof. dr hab. n. med. Kazimierz Kobus - Oddział Chirurgii Plastycznej Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdrój
* prof. Leonardo Longo (Włochy) - Instytut Medycyny Laserowej we Florencji
* prof. dr hab. inż. Ludwik Pokora - Centrum Techniki Laserowej w Warszawie
* dr Alessio Redaelli - wykładowca w Podyplomowej Szkole Agora, zastępca dyrektora zespołu naukowego i badawczego SIES (Włoskie Stowarzyszenie Medycyny i Chirurgii Estetycznej)
* prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański - kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej WIM w Gdyni, specjalista dermatolog, alergolog
* prof. Jose Ricardo Cabo Soler (Hiszpania) - Hiszpańskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej, kierownik Katedry Biochemii w Walencji
* dr Aloisio Faria de Souza - przewodniczący Brazylijskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej
* prof. dr hab. n. med. Wiktor Szostak - przewodniczący Sekcji Żywienia i Przemiany Materii Towarzystwa Internistów Polskich
* dr hab. n. med. Jolanta Twardowska-Rajewska - kierownik Studium Gerontologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
* prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Adres redakcji/Headqarters
al. Ujazdowskie 22a 00-478 Warszawa, e-mail:redakcja@aaaam.pl

Redaktor Naczelna/Editor in Chief:

dr n.ekon. lek. med. Dorota Wydro, tel.: 605 828 111, e-mail: dorota_wydro@onet.eu, dorota.wydro@aaaam.pl

Redaktor Prowadzący/Managing and Production Editor:

Grzegorz Basaj, e-mail: grzegorz.basaj@aaaam.pl, reklama@aaaam.pl

Projekt skład, łamanie/Art Editor:

Anna Zamorska, e-mail: anna.zamorska@aaaam.pl, reklama@aaaam.pl

Wydawca/Publisher: Wydawnictwo AAAAM


Druk/Printing:

Miller Druk, Warszawa 

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl