ACADEMY OF AESTHETIC AND ANTI AGING MEDICINE

Idea powstania nowego międzynarodowego czasopisma w całości poświęconego medycynie estetycznej, zaproponowana przez Włoskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej, przy aprobacie i wsparciu ze strony władz UIME, jak również zrzeszonych w niej narodowych towarzystw medycyny estetycznej, podyktowana została chęcią stymulacji naukowej aktywności środowisk medycyny estetycznej z całego świata, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa i jakości procedur medycznych z dziedziny estetyki.


Kolejnym ważnym zadaniem czasopisma jest katalizowanie powstawania propozycji nowych protokołów i wytycznych w medycynie estetycznej, których przyjęcie następowałoby po uprzednim osiągnięciu konsensusu przez społeczność naukową medycyny estetycznej.


W najbliższej przyszłości czasopismo powinno znacząco podnieść ilość i jakość publikacji naukowych poświęconych medycynie estetycznej, co z kolei pozwoli na rozwój tej dyscypliny na polu medycyny opartej na dowodach, a nie tylko stosowanej.

Mam nadzieję, iż dzięki zaangażowaniu towarzystw naukowych z całego świata, będzie to początek nowej ery dla medycyny estetycznej.


Emanuele Bartoletti, MD
Managing Editor
President of the Italian Society of Aesthetic Medicine (SIME)Czasopismo "Aesthetic Medicine" wydawane jest przez Międzynarodową Unię Medycyny Estetycznej  (UIME) w postaci czterech wydań internetowych rocznie (marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień)
Adres redakcji/Headqarters
Jana Pawła II 80/76; 00-175 Warszawa, e-mail:redakcja@aaaam.pl

Redaktor Naczelna/Editor in Chief:

dr n.ekon. lek. med. Dorota Wydro, tel.: 605 828 111, e-mail: dorota_wydro@onet.eu, dorota.wydro@aaaam.pl

Redaktor Prowadzący/Managing and Production Editor:

Grzegorz Basaj, e-mail: grzegorz.basaj@aaaam.pl, reklama@aaaam.pl

Projekt skład, łamanie/Art Editor:

Anna Zamorska, e-mail: anna.zamorska@aaaam.pl, reklama@aaaam.pl

Wydawca/Publisher: Wydawnictwo AAAAM


Druk/Printing:

KRMDruk, Warszawa 

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl